2020-01-27
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

28 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz. 16.00

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie miejsc bezpłatnego parkowania oraz poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski,
b) rozpatrzenia petycji dotyczącej bezpłatnych parkingów przed kościołami, cmentarzami oraz szpitalami, w sprawie ceny produktów żywnościowych w szpitalach oraz w sprawie zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
3) przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020,
4) sprawy różne.