2020-01-28
Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów

29 stycznia 2020 roku (środa) o godz. 15.00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 roku (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020,
b) zmiany Uchwały nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia
19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2020-2031,
3) podsumowanie roku 2019 w PKGKŁ Sp. z o.o. – prezentacja,
4) przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020,
5) sprawy różne.