2020-01-30
Kto oceni wnioski o dotacje na sport

Kto oceni wnioski o dotacje na sport

Burmistrz powołał nową komisję

Minął termin ponownego składania wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu wspierania sportu w roku 2020. Jeszcze nie wiemy, które kluby złożyły wnioski i które otrzymają dotację. Wiadomo natomiast, kto oceni wnioski. Zarządzeniem z dnia 10 stycznia 2020 roku Burmistrz powołał nową komisję w składzie:
1/ Łukasz Napieralski – zastępca Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, przewodniczący komisji;
2/ Krystyna Fudała – sekretarz miasta Konstantynowa Łódzkiego;
3/ Anna Łosiak – skarbnik miasta Konstantynowa Łódzkiego;
4/ Beata Szymonowicz – przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim;
5/ Paulina Kukielińska – kierownik Referatu Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim;
6/ Paweł Furtak – inspektor w Referacie Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim;
7/ Bogdan Michalak – działacz sportowy, Honorowy Obywatel Miasta Konstantynowa Łódzkiego
8/ Cezary Petrus – dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim.