2020-01-30
Sesja RM pod znakiem raportu NIK i opłat za gospodarowanie odpadami

Sesja RM pod znakiem raportu NIK i opłat za gospodarowanie odpadami

XVII sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 30 stycznia 2020

   W czwartek 30 stycznia 2020 roku odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. Zdominowana została ona przez dwie sprawy.
   Pierwsza istotna sprawa na dzisiejszej sesji to wystąpienie kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Moniki Pawlik, która zaprezentowała WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Najwyższej Izby Kontroli obejmujące kontrolę zadań realizowanych przez Urząd Miejski w okresie 2013-2019, czyli głównie w minionej kadencji samorządu. Kierownik jednostki kontrolowanej w tym okresie: Henryk Brzyszcz (2013-2018), Robert Jakubowski (od 21 listopada 2018).
   Druga istotna na sesji sprawa to blok kilku uchwał dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami. Dotyczyły one:
a) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
c) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Konstantynów Łódzki,
d) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów Łódzki,
e) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
f) zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne,
g) odbierania przez gminę Konstantynów Łódzki odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
   Obie istotne na XVIII sesji RM sprawy postaramy się przybliżyć w oddzielnych artykułach. Mają one już robocze tytuły (NIK negatywnie o UM oraz Unia Europejska wymusza podwyżkę opłat za gospodarowanie odpadami).
 

Bernard Cichosz
Rys. Grzegorz Szafulera