2020-01-30
Unia Europejska wymusza zmiany w gospodarowaniu odpadami

Unia Europejska wymusza zmiany w gospodarowaniu odpadami

XVII sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 30 stycznia 2020

■ Pierwotną przyczyną podjęcia, podczas XVII sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (30 stycznia 2020), kilku uchwał dotyczących zmian w gospodarowaniu odpadami są unijne wytyczne, zgodnie z którymi w 2020 roku Polska powinna osiągnąć 50-procentowy poziom odpadów podlegających recyklingowi. Obecnie ten wskaźnik wynosi tylko 30 proc. W konsekwencji decyzji UE polski Sejm zdecydował więc, o znowelizowaniu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wprowadzając instrumenty sterujące do uzyskania tych 50%).

Przykrym aspektem, słusznej w tym zakresie, polityki Unii Europejskiej są niestety podwyżki opłat za odbiór odpadów.
   W czwartek 30 stycznia 2020 roku podczas XVII sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim przyjęto kilka uchwał dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami. Najważniejsze dotyczyły podwyższenia tych opłat, bo to niestety przykry aspekt słusznej, w tym zakresie, polityki Unii Europejskiej.
   Zgodnie z unijnymi wytycznymi, w 2020 roku Polska powinna osiągnąć 50-procentowy poziom odpadów podlegających recyklingowi. Obecnie ten wskaźnik wynosi tylko 30 proc. Przy zaprogramowanym politycznym prześladowaniu Polski przez UE trudno liczyć, aby w tej akurat słusznej unijnej inicjatywie, brukselscy urzędnicy zachowali się wyrozumiale dla naszej Ojczyzny. Tym bardziej nie można liczyć na wyrozumiałość wpływowej brukselskiej elity wystraszonej rozwojem Polski. Mało tego, wymagania UE, dotyczące odpadów nadających się do przeróbki i ponownego użycia, będą coraz większe w kolejnych latach. A szykany i przykrości nie ustaną dopóki Polska będzie się rozwijać pod rządami nietolerowanymi w Brukseli.
W konsekwencji Sejm RP zdecydował więc, o znowelizowaniu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wprowadzając instrumenty sterujące do uzyskania tych 50%). Część rozwiązań, jakie zapisano w dokumencie, będzie miała konsekwencje finansowe, które odczują przede wszystkim samorządy, bo to one mają podnieść z 30 do 50 procent poziom odpadów podlegających recyklingowi Wszystko w rękach wspólnot samorządowych i władz samorządów, a nie rządu i parlamentu. Rozbieżność tego wskaźnika w poszczególnych gminach wynosi od 1 do 99 procent, ale średnia w Polsce jest 30%, czyli o 20% mnie od unijnych wymogów. Każda gmina ma różne uwarunkowania i różne sposoby poprawy, ale nie można działać w odwrotnym kierunku. Na przykład nasza gmina chlubi się relatywnie niską opłatą za niesegregowane śmieci przy relatywnie wysokiej opłacie za odbiór śmieci segregowanych. To nieporozumienie. Należy ustalać relatywnie niską opłatę za odbiór śmieci segregowanych przy maksymalnie wysokich opłatach za niesegregowanie. Wtedy będziemy szybciej mogli osiągnąć 50-procentowy poziom odpadów podlegających recyklingowi i słuszne zalecenia UE nie będą polskiego parlamentu i polskiego rządu zmuszały do wprowadzania jeszcze drastyczniejszych instrumentów sterujących do uzyskania wymaganych 50%.


Bernard Cichosz

 

<Aktualizacja: 2020-01-31>
Źródła:
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/195553/Segregacja-smieci-w-gminach-RANKING
https://www.gdansk.pl/wiadomosci/wysokie-podwyzki-oplat-za-odbior-odpadow-wiekszosc-gmin-w-polsce-wprowadza-nowe-stawki,a,159148
https://www.elektroodpady-pandera.pl/co-to-recyklig (grafika)