2020-02-15
Poseł Tomasz Rzymkowski zaprasza

Poseł Tomasz Rzymkowski zaprasza

Zapraszam

do oglądania audycji.
Dużo o konwencji

#Duda2020

w @TV_Trwam