2020-02-26
XXI sesja Rady Powiatu

XXI sesja Rady Powiatu

27 lutego 2020 (czwartek) 10.00

PRZYPOMINAMY:

W czwartek 27 lutego 2020 roku, o godz. 10.00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się XXI sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
6. Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego dotycząca obrotu nieruchomościami powiatowymi za II półrocze 2019 r.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. „Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach”.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 6 grudnia 2019 roku przez Panią Renatę Sutor.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu Pabianickiego.
15. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie obrad XXI Sesji RPP.