2020-02-28
Spotkanie z posłami

Spotkanie z posłami

Piotr Polak i Tomasz Rzymkowski w Konstantynowie Łódzkim, 29.02.2020 (sobota) 17:00

PRZYPOMINAMY:

Komitet Prawa i Sprawiedliwości w Konstantynowie Łódzkim zaprasza na spotkanie z posłami Piotrem Polakiem* i Tomaszem Rzymkowskim** w dniu 29 lutego 2020 (sobota) o godz. 17:00 w lokalu Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Łódzkiej 28 w Konstantynowie Łódzkim.
……………………….
Piotr Polak* (ur. 20.01.1961, Grabinka) – polityk, rolnik, samorządowiec
Ukończone szkoły:
— Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Rolny, Mechanizacja rolnictwa – magister inżynier (1985)
W wyborach parlamentarnych w 2007 uzyskał mandat posła na Sejm VI kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości. Startował w okręgu sieradzkim, uzyskując 6747 głosów. W wyborach w 2011 uzyskał reelekcję (otrzymując 9022 głosy). W 2015 i 2019 był ponownie wybierany do Sejmu, otrzymując odpowiednio 16 637 głosów oraz 34 056 głosów.
W Sejmie IX kadencji pracuje w komisjach:
— Komisja Finansów Publicznych,
— Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego (przewodniczący),
— Komisja do Spraw Unii Europejskiej.

 

Tomasz Rzymkowski** (ur. 31.07.1986, Kutno), prawnik i polityk, doktor nauk prawnych, poseł na Sejm VIII i IX kadencji.
Ukończone szkoły:
— Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Prawo – magister (2010);
— Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Europejskie Studia Samorządowe (2010) – studia podyplomowe;
— Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Rachunkowości Gospodarstw Rolniczych i Przedsiębiorstw (2011) – studia podyplomowe;
— Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, nauki prawne - doktor (2018).
W 2015 kandydował do Sejmu w okręgu sieradzkim z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego wyborców zorganizowanego przez Pawła Kukiza. Uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując 11 977 głosów. Został przedstawicielem Sejmu w Krajowej Radzie Sądownictwa.
31 lipca 2019 przeszedł do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Został następnie kandydatem PiS-u do Sejmu w wyborach parlamentarnych w tym samym roku. Uzyskał poselską reelekcję, otrzymując 20 752 głosy.
W Sejmie IX kadencji pracuje w komisjach:
— Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych,
— Komisja Łączności z Polakami za Granicą,
— Komisja Ustawodawcza.
Źródła: www.sejm.gov.pl/, https://pl.wikipedia.org/wiki/