2020-02-23
Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

24 lutego 2020 roku (poniedziałek) o godz. 15.00

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego odbędzie się w dniu 24 lutego 2020 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad Komisji oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście,
3) zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) wyrażenia kategorycznego sprzeciwu wobec wariantów przebiegu nowej linii kolejowej nr 85, odcinek Łódź Fabryczna – Poznań Starołęka wskazanych przez Centralny Port Komunikacyjny, przebiegających przez teren gminy Konstantynów Łódzki,
b) uchylenia Uchwały nr X/94/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
c) nadania nazwy ulicy w Konstantynowie Łódzkim,
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-8, oznaczonych jako działki: nr 21, nr 110/1, nr 111, nr 112, nr 113, nr 114, nr 115, nr 116, nr 118, nr 119, nr 120, nr 121, nr 122/1, nr 125, nr 126, nr 127, nr 128, nr 129, nr 130, nr 132, nr 133, z dotychczasowym dzierżawcą,
e) wyrażenia woli przystąpienia do łódzkiego związku metropolitalnego,
4) sprawy różne.