2020-02-24
Komisja Mieszkaniowa

Komisja Mieszkaniowa

25 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 16.00

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) rozpatrzenie podań o umieszczenie na liście osób oczekujących na przydział mieszkania,
3) przekazanie informacji o osobach piszących w sprawie przyśpieszenia przydziału lokalu,
4) przydział pomieszczenia tymczasowego,
5) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstantynów Łódzki,
6) sprawy różne.