2020-02-24
Komisja Infrastruktury Społecznej

Komisja Infrastruktury Społecznej

25 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 15.00

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) informacja Dyrektora SPZOZ w Konstantynowie Łódzkim w zakresie możliwości zatrudnienia specjalistów m.in. kardiologa, ortopedy i diabetologa,
3) sprawozdanie z działalności klubów sportowych,
4) omówienie organizacji przebiegu wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i sportowych w ramach akcji „Ferie”,
5) sprawy różne.