2020-02-25
Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów

26 lutego 2020 roku (środa) o godz. 15.30

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 roku (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) omówienie bieżącej sytuacji w zakresie obsługi mieszkańców w temacie realizacji wypłat świadczeń rodzinnych
3) zaopiniowanie projektów Uchwał RM w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020,
b) zmiany Uchwały nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2020-2031,
4) sprawy różne.