2020-03-04
XIX sesja Rady Miejskiej

XIX sesja Rady Miejskiej

5 marca 2020 r. (czwartek) godz. 8.15

W dniu 5 marca 2020 roku o godz. 8.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej nr 2 (parter) odbędzie się XIX (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/141/20 Rady Miejskiej
w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów Łódzki.
5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Konstantynów Łódzki.
6.Sprawy różne.
7.Zamknięcie XIX (nadzwyczajnej) sesji.