2020-03-23
Nie będzie sesji RM

Nie będzie sesji RM

Nie odbędzie się, planowana w marcu 2020, sesja RM w Konstantynowie Łódzkim

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii i stosowanymi obecnie ograniczeniami, przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Czekajewska odwołała zaplanowaną na 26 marca 2020 roku sesję Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Decyzja została podjęta po konsultacji z Burmistrzem Konstantynowa Łódzkiego oraz skarbnikiem miasta.
Zgodnie z art. 20 Ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Jeśli nie ma pilnych potrzeb nie ma konieczności zwoływania obrad co miesiąc. Aktualnie, zgromadzenie wielu osób w jednej sali mogłoby stworzyć dodatkową sposobność do rozprzestrzeniania koronawirusa.

Źródło: www.konstantynow.pl/asp/