2020-09-07
Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów

8 września 2020 roku (wtorek) o godz. 14:30

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 8 września 2020 roku (wtorek) o godz. 14:30 w trybie pracy zdalnej z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń (nr 21 i 22).
2. Zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
– zmiany Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020;
– zmiany Uchwały nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2020-2031.
3. Sprawy różne.