2020-09-07
XXIV (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej

XXIV (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej

8 września 2020 (wtorek 15:00

Informujemy, że XXIV (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim odbędzie się w trybie pracy zdalnej 8 września 2020 roku (wtorek) o godzinie 15:00.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020,
b) zmiany Uchwały nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2020-2031.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie XXIV (nadzwyczajnej) sesji.