2020-09-15
Komisja Mieszkaniowa

Komisja Mieszkaniowa

16 września 2020 roku (środa) 15:00

PRZYPOMINAMY:

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej zaplanowano na 16 września 2020 roku (środa) o godz. 15:00 w trybie pracy zdalnej z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) Rozpatrzenie podań o umieszczenie na liście osób oczekujących na przydział mieszkania,
3) Przekazanie informacji o osobach wnioskujących w sprawie przyśpieszenia przydziału lokalu,
4) Przydziały lokali,
5) Sprawy mieszkaniowe,
6) Omówienie spraw związanych z eksmisjami,
7) Sprawy różne.
<Aktualizacja: 2020-09-12>