2020-09-23
XXVIII sesja Rady Powiatu

XXVIII sesja Rady Powiatu

24 września (czwartek) o godz. 10.00

PRZYPOMINAMY:

■ Obrady XXVIII sesji Rady Powiatu Pabianickiego w dniu 24.09.2020 (czwartek) o godz. 10:00, będą odbywać się w formie wideokonferencji, częściowo ze zdalnym udziałem radnych (podobnie jak obrady XXII-XXVII sesji).
W dniu 24września (czwartek) o godz. 10.00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu Pabianickiego
(wideokonferencja).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2019.
6. Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego dotycząca obrotu nieruchomościami powiatowymi za I półrocze 2020 r.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o przyznanie grantu dla domów pomocy społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20.
12. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji RPP.