2020-09-27
Bezpłatne porady prawne dla seniorów

Bezpłatne porady prawne dla seniorów

PROJEKT „NASZA SOLIDARNOŚĆ II”

PRZYPOMINAMY:

■ Seniorów (60+), na bezpłatne porady prawne zaprasza Miejska Organizacja Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”, ul. Jana Pawła II nr 9. Termin pierwszego dyżuru prawnika: 28 września 2020 (poniedziałek) godz. 13.00-15.00.
   W okresie wrzesień-listopad 2020 w lokalu Miejskiej Organizacji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Konstantynowie Łódzkim ( ul. Jana Pawła II nr 9) udzielane będą bezpłatne porady prawne dla seniorów, tj. osób w wieku 60+. Porady prawne będą udzielane w okresie od września do listopada 2020 r.
   Termin pierwszego dyżuru prawnika: 28 września 2020 (poniedziałek) godz. 13.00-15.00.
   Miejsce: lokal Miejska Organizacja Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”, ul. Jana Pawła II nr 9.
   Udzielanie porad prawnych służących rozwiązywaniu problemów życiowych seniorów. Porady są elementem projektu „Nasza Solidarność II”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Idee Społeczne FIDEES w partnerstwie z Krajowym Sekretariatem Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność. Fundacja otrzymała dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację wspomnianego projektu.
BC