2021-09-07
Czy to ma związek z ew. odszkodowaniem w wysokości ok. 4,5 mln zł (cz. 2)?

Czy to ma związek z ew. odszkodowaniem w wysokości ok. 4,5 mln zł (cz. 2)?

Organy gminy (skład osobowy), ich dokumenty i działania z lat 2014-2021

■ Zdarzenia i dokumenty
2014;
– PROJEKT UCHWAŁY NR LII/393/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (RM w KŁ) z dn. 13 listopada 2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części KŁ wraz z UZASADNIENIEM (druk ???);
– UCHWAŁA NR LII/393/14 RM w KŁ z dn. 13 listopada 2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części KŁ;
– PROTOKÓŁ NR LII/14
z sesji RM w KŁ odbytej 13 listopada 2014;
2017:
– PROJEKT UCHWAŁY NR XL/307/17 RM w KŁ z dn. 2017-11-09) w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do NSA łącznie z UZASADNIENIEM (druk 317);
– UCHWAŁA NR XL/307/17 RM w KŁ z dn. 2017-11-09 w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do NSA;
– PROTOKÓŁ NR XL/17 sesji RM w KŁ odbytej 9 listopada 2017, podczas której podjęto uchwałę NR XL/307/17;
– WYROK WSA (z dn. 5 września 2017) stwierdzający nieważność uchwały LII/393/14 RM w KŁ;
2019:
– WYROK NSA (z dn. 28 listopada 2019) uchylający wyrok WSA (z dn. 5 września 2017), który zawierał unieważnienie uchwały RM w KŁ LII/393/14;
– PISMO PRZEWODNIE do wyroku NSA (z dn. 28 listopada 2019) zawierające WSZYSTKIE wpisy dekretacyjne UM w KŁ (po otrzymaniu pisma).
Opracowanie: Bernard Cichosz