2021-09-16
Czy komuś marzy się podziemie samorządowe?

Czy komuś marzy się podziemie samorządowe?

----------------------------------------warto pilnować gminy

■ Spotkania przedstawicieli władz miasta z mieszkańcami gminy konstantynowianom najlepiej znanej (KNZ) są już dla wszystkich, nie tylko dla wybranych. Samorządowy Portal Internetowy owej gminy, po krytyce portali społecznościowych, wreszcie opublikował terminarz spotkań radnych z mieszkańcami. Niestety, nie usuwa to problemu dostępu do informacji w gminie KNZ. Nie zawsze mieszkańcom udaje się znaleźć istotne informacje na oficjalnym portalu owej gminy.
  
W sierpniu i wrześniu 2021 odbyła się seria pierwszych oficjalnych, w bieżącej kadencji (2018-2023), spotkań radnych gminy konstantynowianom najlepiej znanej (KNZ) z mieszkańcami owej gminy. W każdym z tych spotkań brali udział burmistrz i przewodnicząca rady gminy. Tekst zaproszenia do udziału w każdym spotkaniu (umieszczony na podobnie zredagowanej ulotce) mówił, że było to spotkanie konsultacyjne w określonej sprawie. Forma zredagowania ulotki mogłaby wskazywać, iż były to spotkania organizowane wspólnie przez burmistrza, przewodniczącą i określonego radnego.
   Kilka pierwszych spotkań odbyło się tylko dla wybranych osób, które otrzymały ulotki. O trzech pierwszych spotkaniach, przed ich odbyciem, nie powiadomiono całej wspólnoty samorządowej. Informację o czwartym spotkaniu nagłośniły media społecznościowe stawiając żądanie zapowiadania tych spotkań na oficjalnej stronie gminy KNZ i na facebookowym fan page’u owej gminy. W tej sprawie były też interwencje osób wpływowych u innych wpływowych person naszej gminy.
   I już niemal natychmiast zakończyło się podziemie. Przynajmniej w odniesieniu do spotkań radnych gminy KNZ z mieszkańcami. Oficjalny portal gminy KNZ poinformował o kolejnych spotkaniach konsultacyjnych.
   Nie jest tu istotne czy o wyjściu z podziemia przesądził masowy zasięg mediów społecznościowych, czy waga (ciężka) vipowskiej interwencji. Najważniejsze, że pilnowanie gminy ma sens! To jest istota samorządu terytorialnego.
Bernard Cichosz