2021-09-23
Na co poszło 191 173,29 zł

Na co poszło 191 173,29 zł

Święto Miasta w Konstantynowie Łódzkim, 4 września 2021

Internauci pytają, jakie koszty złożyły się na łączny wydatek w kwocie 191 173,29 zł na organizację Święta Miasta 2021.
Oto informacja Urzędu Miejskiego przekazana naszej redakcji:
W związku ze Świętem Miasta zorganizowanym 4 września 2021 roku poniesiono następujące koszty:

♦ zabezpieczenie medyczne – 1 960,00 zł;
♦ ochrona imprezy masowej – 7 522,68 zł;
♦ obsługa techniczna sceny, zadaszenia, nagłośnienia, oświetlenia oraz multimediów wraz z transportem – 35 055,00 zł;
♦ opłata licencyjna za publiczne wykonywanie utworów ZAIKS – 11 706,61 zł;
♦ koncert zespołu FEEL – 55 350,00 zł;
♦ koncert zespołu AKCENT – 38 000,00 zł;
♦ widowisko multimedialne Filharmonii FUTURA „Rock of Poland” – 23 000,00 zł;
♦ usługa noclegowa i cateringowa – 15 209,00 zł;
♦ materiały i usługi informacyjno-promocyjne – 3 370,00 zł.
Łączny koszt organizacji wydarzenia wyniósł 191 173,29 zł.