2021-10-10
Balonem do nieba. SP nr 5 pozyskała na ten cel niemal 15 tys. zł

Balonem do nieba. SP nr 5 pozyskała na ten cel niemal 15 tys. zł

Projekt „Gwiazda Piątki dla Polski”

PRZYPOMINAMY:

■ Wzlot balonu stratosferycznego na boisku Szkoły Podstawowej nr 5 (ul. Sadowa 5/7) w dniu 13 października 2021 (środa) o godz. 10.00.

Transmisja na żywo>>>
  
Dzięki wsparciu Fundacji BGK* i jej programowi „Dzieci Kapitana Nemo”** Szkoła Podstawowa nr 5 w Konstantynowie Łódzkim (ul. Sadowa 5/7) otrzymała grant w wysokości 14462 zł na realizację projektu „Gwiazda Piątki dla Polski”. Uczniowie szkoły zrealizują niedokończony eksperyment polskiego fizyka prof. Mieczysława Wolfkego. Już 13 października 2021 (środa) „sięgną nieba” – w przenośni i dosłownie. Na boisku szkolnym odbędzie się wzlot balonu stratosferycznego.
   Relację z całego wydarzenia będzie można śledzić na żywo>>>. Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: www.sp5konstantynow.wikom.pl.
Szkoła zaprasza na swoje boisko 13 października 2021 (środa) o godz. 10.00 (przygotowanie do startu: 9.00).
BC
…………………………………
* Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą.
** O programie „Dzieci Kapitana Nemo”
Planując powieść „20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi” Juliusz Verne początkowo chciał, aby tytułowym kapitanem Nemo był polski powstaniec, który dzięki swoim niezwykłym talentom buduje łódź podwodną i mści się na dawnych carskich oprawcach. Ostatecznie jednak kapitan Nemo Polakiem nie został, bo pomysł ten wyperswadował Vernemu jego wydawca, który bał się stracić duży rynek zbytu, jakim była ówczesna Rosja. Niemniej jednak w tej historii zawiera się tęsknota za nieopowiedzianymi biografiami naszych rodaków, którzy z dala od ojczyzny dokonywali rzeczy wielkich. Medycyna, prawo, przemysł, przedsiębiorczość, to tylko niektóre z dziedzin, w których Polacy dokonywali przełomów, mimo wielu przeciwności. Wszyscy znamy historię i losy Marii Curie Skłodowskiej. Ale kto słyszał o losach eksploratorów, odkrywców i badaczy, o których nie pisze się w podręcznikach? Naszym celem jest przypomnienie ich historii by natchnąć do tego, co możemy osiągnąć dzięki wspólnocie, skoro w ciężkich dla naszego kraju czasach udawało się tak wiele dokonać bez jej wsparcia.
„Dzieci Kapitana Nemo” to projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy.
Lista dofinansowanych projektów w konkursie grantowym „Dzieci Kapitana Nemo” (Edycja II) obejmuje 30 podmiotów z całej Polski. Otrzymały one łączne wsparcie w kwocie 391 485,37 zł.