2021-09-27
Czy nie było UZASADNIENIA czy ono ZNIKŁO?

Czy nie było UZASADNIENIA czy ono ZNIKŁO?

PROJEKT UCHWAŁY NR LII/393/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim nie zawiera UZASADNIENIA.

   W archiwalnych zasobach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Konstantynów Łódzki PROJEKT UCHWAŁY NR LII/393/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dn. 13 listopada 2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego nie zawiera UZASADNIENIA. Tak wynika z udostępnionego, naszej redakcji, dokumentu (archiwalne zasoby BIP-u nie są bezpośrednio dostępne dla mieszkańców. Zapoznanie się z nimi wymaga zwrócenia się do Urzędu Miejskiego o udostępnienie konkretnego dokumentu).
   Brak UZASADNIENIA w archiwach BIP-u nie przesadza o tym, że tego UZASADNIENIA nie było w ogóle. W połowie listopada 2014 mogło ono być, ale nie ma go teraz. Czy zostało usunięte? Bez żadnego śladu?
Zakładając, że wówczas (połowa listopada 2014) wspomniane UZASADNIENIE istniało musimy postawić oczywiste pytanie: Czy radni podczas ostatniej sesji VI kadencji RM (2010-2014) procedowali wspomniany projekt dysponując tym UZASADNIENIEM?
Negatywna odpowiedź na ostatnie pytanie zmusza jednak do postawienia stanowczego pytania: Czy PROJEKT UCHWAŁY NR LII/393/14 w ogóle zawierał UZASADNIENIE?
   Być może, na niektóre z tych pytań mogą odpowiedzieć radni VI kadencji. Konstantynowianie oczekują odpowiedzi szczególnie od tych radnych, którzy tę funkcję pełnili w VI kadencji i pełnią obecnie. Są to radni:
♦ Robert Bujnowicz
♦ Jadwiga Czekajewska
♦ Elżbieta Jabłońska
♦ Marek Łopaciński
♦ Radosław Radwański
Czy radni zechcą odpowiedzieć mieszkańcom? Chętnie zamieścimy odpowiedzi.
Bernard Cichosz