2021-09-29
RIO nie ustępuje. Gmina bierze pod uwagę wniesienie skargi do WSA

RIO nie ustępuje. Gmina bierze pod uwagę wniesienie skargi do WSA

Uchwała dotycząca opłaty targowej znów unieważniona.

   ■ Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi dwukrotnie stwierdziła nieważność praktycznie identycznej uchwały dot. opłaty targowej podjętej przez Radę Miejską w Konstantynowie Łódzkim. Pierwszy raz uchwałę podjęto 24 czerwca 2021 (NR XXXV/299/21), a potem 10 sierpnia 2021 (XXXVI/303/21).
   ■ Unieważnienie uchwały naszej rady miejskiej wynika przede wszystkim ze względów merytorycznych, ale warto podkreślić, że w uzasadnieniu do swojej uchwały RIO zwróciła uwagę, iż „niższa stawka opłaty targowej obejmuje również pośredników w sprzedaży produktów rolno-spożywczych pozyskanych z uprawy roślin”, na co nasza redakcja już wcześniej zwracała uwagę w swoich materiałach opublikowanych w „43bis” (2021-08-06 Logika i gramatyka projektu uchwały). Zwracaliśmy uwagę na uprzywilejowanie, przez radę miejską, pośredników (co nie było intencją rady miejskiej), ale tak dokładnie wynika z tekstu uchwały rady miejskiej. Organy naszej gminy nie chciały zwracać uwagi na logikę i gramatykę, a RIO – owszem. A wystarczy tylko czytać ze zrozumieniem.
   ■ Przed procedowaniem wspomnianej uchwały dot. opłaty targowej nasza redakcja nie tylko opublikowała w Sieci wspomniane uwagi dotyczące głównie logiki i gramatyki projektu tej uchwały, ale przesłała je e-mailem do wszystkich radnych Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. Świadomie nie poruszaliśmy merytorycznej zawartości zmodyfikowanego (redakcyjnie a nie merytorycznie) projektu uchwały. Na 15 radnych zareagowało tylko trzech (Dariusz Korczyński, Marek Łopaciński i Dariusz Stelmasiak). Podzielali oni nasze wątpliwości dot. logiki i gramatyki projektu uchwały. Podczas głosowania jedynie Dariusz Stelmasiak wstrzymał się od głosu (nikt nie był przeciw).
   ■ Przy okazji podejmowania tej uchwały pisaliśmy, że radni – przed procedowaniem projektów uchwał – mają za mało czasu na przeczytanie, ze zrozumieniem, stosownych dokumentów. Teraz warto postawić pytanie: Czy radnym starcza czasu na zapoznawanie się z uchwałami RIO oraz rozstrzygnięciami nadzorczymi wojewody unieważniającymi uchwały naszej rady miejskiej?
   ■ Z informacji otrzymanych z naszego urzędu miejskiego wynika, że gmina bierze pod uwagę wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na omawianą powyżej uchwałę RIO. Nic o tym nie wiedzą najbardziej zainteresowani, a czasu nie jest aż tak wiele.
   ■ w BIP-ie naszej gminy (dostęp w dniu 29.10.2021) w rejestrze uchwał rady miejskiej, przy uchwale XXXVI/303/21, ciągle nie ma adnotacji stwierdzającej nieważność tej uchwały.
Bernard Cichosz

POLECAMY:
2021-07-26
Burmistrz swoje, wojewoda swoje, a RIO unieważnia uchwałę rady miejskiej
2021-07-25
Na zapoznanie się z projektami uchwał rady miejskiej każdemu potrzeba więcej czasu…
2021-08-06
Logika i gramatyka projektu uchwały
Grafika (źródło): https://www.prawo.pl/