2021-10-06
Józef Piekarski (1.11.1914-28.07.2004)

Józef Piekarski (1.11.1914-28.07.2004)

Cykl artykułów z okazji 20 lat współpracy prof. Rafała Leszczyńskiego z mediami w Konstantynowie Łódzkim (10)

   Józef Piekarski urodził się 1 listopada 1914 r. w Konstantynowie Łódzkim. Dzieciństwo i lata młodzieńcze spędził w domu rodzinnym. Ukończył Szkołę Powszechną nr 1 w Konstantynowie. W 1939 r. podjął pracę na poczcie w Rudzie Pabianickiej. Po wybuchu II wojny światowej, w trakcie ewakuacji placówki do Warszawy, trafił do niewoli jako jeniec cywilny. Został zwolniony do domu, ale wkrótce potem Niemcy zesłali go na przymusowe roboty do Rzeszy, gdzie pracował w miejscowości Zschornewitz koło Lipska w kombinacie energetycznym Golpa. Dzięki staraniom bliskich mu osób został w 1944 r. zwolniony do domu. Po powrocie rozpoczął pracę w zakładach komunikacyjnych w Łodzi, (wówczas Litzmannstadt). Pracę w komunikacji miejskiej kontynuował po wojnie. Był zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym (MPK) na różnych stanowiskach aż do przejścia na emeryturę w 1980 r.

   Józef Piekarski był aktywnym członkiem szeregu towarzystw i organizacji społecznych takich, jak: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (w okresie przedwojennym), Ochotnicza Straż Pożarna w Konstantynowie, Spółdzielczość Mieszkaniowa, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Liga Obrony Kraju, pełniąc w nich wiele odpowiedzialnych funkcji. Za swoje zaangażowanie w działalność społeczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, medalem 40-lecia PRL, był też wielokrotnie nagradzany i wyróżniany odznaczeniami branżowymi.
   W 1944 r. zawarł związek małżeński z Czesławą Skibińską. Małżonkowie dochowali się 3 synów.
   Zmarł 28 lipca 2004 r. i spoczywa na cmentarzu parafialnym w Konstantynowie Łódzkim.
HP

 

   W najbliższych dniach kilka tekstów Józefa Piekarskiego w artykułach z tytułami nadanymi przez redakcję umieszczonymi poniżej w nawiasach:
1/ List Józefa Piekarskiego Wspomnienia z dawnych lat skierowany do naszej redakcji przed 25 laty (6 października 2021 – od wspominanych przez Józefa Piekarskiego wydarzeń II wojny światowej – mija 80 lat).
2/ Tekst Józefa Piekarskiego KONSTANTYNÓW w opracowaniu prof. Rafała Leszczyńskiego (KONSTANTYNÓW od założenia do wybuchu II wojny światowej). W opracowanym przez prof. Rafała Leszczyńskiego obszernym tekście KONSTANTYNÓW Józef Piekarski przybliża nam dzieje naszego miasta od czasów założenia aż do wybuchu II wojny światowej. Opisany przez konstantynowianina okres międzywojnia to jego osobiste wspomnienia i spostrzeżenia dot. miasta, mieszkańców, życia społeczno-organizacyjnego.
3/ Tekst Józefa Piekarskiego ZAPISKI WOJENNE w opracowaniu prof. Rafała Leszczyńskiego (ZAPISKI WOJENNE z lat 1939-1945). ZAPISKI WOJENNE konstantynowianina Józefa Piekarskiego dokumentują jego własne przeżycia z okresu II wojny światowej.
BC