2021-10-11
Konstantynów Łódzki coraz mniej inwestuje

Konstantynów Łódzki coraz mniej inwestuje

Wydatki inwestycyjne samorządów 2018-2020. Ranking dwutygodnika WSPÓLNOTA

■ Wczoraj zapowiadaliśmy opublikowanie wkrótce pełnego raportu o wynikach, niestety słabych, Konstantynowa Łódzkiego w najnowszym Rankingu dochodów JST dwutygodnika WSPÓLNOTA. Dzisiaj znamy już nowy Ranking tej redakcji. W klasyfikacji wydatków inwestycyjnych samorządów 2018-2020 pozycja naszego miasta jest jeszcze gorsza.
   Tradycyjnie jesienią (tym razem 8 października 2021) dwutygodnik WSPÓLNOTA na swoim portalu (wspolnota.org.pl/rankingi/) opublikował coroczny Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów (per capita). Redakcja „43bis” (www.43bis.media.pl) porównała najnowszą klasyfikacje za lata 2018-2020 z poprzednimi (2017-2019, 2016-2018, 2015-2017, 2014-2016 i 2013-2015). Analiza wyników w latach 2013-2020 wskazuje, że Konstantynów Łódzki kolejny raz obniżył pozycję w stawce MIAST INNYCH (aniżeli wojewódzkie, powiatowe i na prawach powiatu).
   Pozycja Konstantynowa Łódzkiego w Rankingu dwutygodnika WSPÓLNOTA (Wydatki inwestycyjne samorządów) w ostatnich sześciu okresach trzyletnich (w Polsce / w Łódzkiem):
564. / 24. (okres: 2018-2020)
531. / 21. (okres: 2017-2019)
510. / 20. (okres: 2016-2018)
490. / 19. (okres: 2015-2017)
378. / 12. (okres: 2014-2016)
280. / 12. (okres: 2013-2015)

   Powtórzymy to, co napisaliśmy przed rokiem. Szczególnie niepokoi utrzymująca się, w ostatnich latach, tendencja spadkowa lokaty naszego miasta. Dotyczy to w równym stopniu klasyfikacji w Polsce i w Łódzkiem.
    Wkrótce podamy pełny raport opracowany przez nas na podstawie najnowszego Rankingu inwestycji JST dwutygodnika WSPÓLNOTA.
Bernard Cichosz