2021-10-20
Komisja Mieszkaniowa

Komisja Mieszkaniowa

21 października 2021 roku (czwartek) 15.00

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbędzie się 21 października 2021 roku (czwartek) o godz. 15.00 w trybie pracy zdalnej z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 14 września 2021 r. (Nr 28).
2.Zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2026.
3.Rozpatrzenie podań o umieszczenie na liście osób oczekujących na przydział mieszkania.
4.Przekazanie informacji o osobach wnioskujących w sprawie przyśpieszenia przydziału lokalu.
5.Przydział lokalu.
6.Weryfikacja listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu, umieszczonych na liście w latach 2016-2020.
7.Sprawy różne.