2021-11-02
Po dużym spadku przed rokiem, teraz Konstantynów Łódzki poprawił lokatę w rankingu „Rzeczpospolitej”

Po dużym spadku przed rokiem, teraz Konstantynów
Łódzki poprawił lokatę w rankingu „Rzeczpospolitej”

Zrównoważony rozwój gmin. XVII Ranking dziennika „Rzeczpospolita”

   26 października 2021 dziennik „Rzeczpospolita” ogłosił XVII Ranking Samorządów. W Rankingu „Rzeczpospolitej”, opartym na danych z roku 2020, wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich Konstantynów Łódzki znalazł się na 547 miejscu w Polsce (wśród 878) i 19 w Łódzkiem (wśród 43).

Lokaty Konstantynowa Łódzkiego w czterech ostatnich rankingach „Rzeczpospolitej”
(nr rankingu, rok, miejsce naszego miasta w Polsce / w Łódzkiem)
♦ XVII Ranking (2020): 547/19
♦ XVI Ranking (2019): 564/28
♦ XV Ranking (2018): 403/22
♦ XIV Ranking (2017): 46/3
   Wkrótce przybliżymy sytuację naszego miasta Polsce i w Łódzkiem w XVII Rankingu Rzeczypospolitej. Potem już tradycyjnie przygotujemy i opublikujemy obszerny NASZ RAPORT na ten temat.
   Wspomniany wyżej ranking dziennika „Rzeczpospolita” i analizowane już przez nas dwie najnowsze klasyfikacje dwutygodnika „Wspólnota” (INWESTYCJE oraz DOCHODY) a także ranking Politechniki Warszawskiej to cztery najbardziej prestiżowe, w opinii ekspertów i publicystów, oceny jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce. Co roku JST oczekują na wyniki tych rankingów. Od lat nasza redakcja stara się przybliżyć sytuację Konstantynowa Łódzkiego w tych klasyfikacjach. Dokumentujemy naszą pozycję na tle innych miast, porównujemy zmiany w kolejnych latach.
   Za rok 2020 nie ogłoszono jeszcze rankingu Politechniki Warszawskiej. Po opublikowaniu klasyfikacji PW podsumujemy ocenę Konstantynowa Łódzkiego we wspomnianych najbardziej prestiżowych rankingach JST.
   Niedawno zakończyliśmy publikację sześciu artykułów dotyczących dwóch prestiżowych rankingów dwutygodnika WSPÓLNOTA (poniżej linki do naszych tekstów). Zaznaczmy, że redakcja „Wspólnoty” uznaje za najważniejszą ze swoich corocznych klasyfikacji kolejność w rankingu INWESTYCJI.
Omawianie każdego rankingu dzielimy na trzy teksty. Pierwszy zawiera krótki opis pozycji Konstantynowa Łódzkiego w Polsce, drugi przybliża sytuację naszego miasta w województwie łódzkim i trzeci to NASZ RAPORT obszernie analizujący ocenę naszego miasta w danym rankingu.
Bernard Cichosz

POLECAMY:
2021-10-27
NASZ RAPORT: Konstantynów Łódzki mniej inwestuje
2021-10-26
INWESTYCJE.
W Łódzkiem: Konstantynów Łódzki niżej o 3 lokaty
2021-10-25
INWESTYCJE.
W Polsce: Konstantynów Łódzki niżej o 33 lokaty
2021-10-20
NASZ RAPORT: Spadają dochody Konstantynowa Łódzkiego
2021-10-19
DOCHODY.
W Łódzkiem: Konstantynów Łódzki niżej o 3 lokaty
2021-10-18
DOCHODY.
W Polsce: Konstantynów Łódzki niżej o 78 lokat