2021-11-05
O rodzeństwie Melanii i Alfonsa Parczewskich. Podróże Alfonsa, z Wodzierad przez Konstantynów

O rodzeństwie Melanii i Alfonsa Parczewskich. Podróże Alfonsa,
z Wodzierad przez Konstantynów

Cykl artykułów z okazji 20 lat współpracy prof. Rafała Leszczyńskiego z mediami w Konstantynowie Łódzkim (15)

   Przed laty w naszych mediach wydrukowaliśmy tekst prof. Rafała Leszczyńskiego o Melanii Parczewskiej (Przemawiając do serc i pamięci). Rafał Leszczyński dokonał również wyboru jej tekstów, które zamieściliśmy wtedy na naszych łamach (Melanii Parczewskiej z Wodzierad „Listy Maszy do Paszy” i „Z dzienniczka gimnazjasty”).

   Wówczas prof. Leszczyński przybliżył nam także postać brata Melanii udostępniając do druku wspomnienia Alfonsa Parczewskiego o Powstaniu Styczniowym („Powstanie Styczniowe w okolicach Łodzi”), gdzie m.in. czytamy:
Wspomnienia z moich lat dziecinnych wiążą się z powstaniem 1863 roku mianowicie z tym, co w okolicach od Łodzi niedalekich zachodziło, bo właśnie w tych stronach przyszedłem na świat i spędziłem lata dziecinne. /…/ W noc ostatniej bytności zbrojnych powstańców w Wodzieradach ojca w domu już nie było. Siedział aresztowany w więzieniu w Łodzi. /…/ Do Łodzi jeździliśmy zwykle przez Lutomiersk i Konstantynów /…/
   W najbliższych dniach teksty te umieścimy na naszym portalu w ramach cykl artykułów z okazji 20 lat współpracy Rafała Leszczyńskiego z mediami w Konstantynowie Łódzkim (16-18).
Bernard Cichosz

Na zdj.: Dworek w Wodzieradach
Powstały w 1825 r. dwór w Wodzieradach na przestrzeni wieków był wykorzystywany w rozmaitych celach. Właścicielka dworu Aleksandra Parczewska założyła i utrzymywała na własny koszt szkołę. W okresie Powstania Styczniowego we dworze urządzono szpital dla rannych powstańców w bitwie pod Dobrą. Stanowił on także bazę zaopatrzeniową i schronienia dla licznych w pierwszej fazie powstania leśnych partii działających w okolicach Łodzi.
Był wykorzystany w realizacji niektórych scen w takich filmach jak: „Wilczyca”, „Między ustami a brzegiem pucharu”, „Ziemia obiecana”.
Informacja (źródło): Gmina Wodzierady (http://wodzierady.pl/)
Zdjęcie (źródło): http://to-ci-historia.blog.pl/tag/kwiatkowice/ (dostęp: maj 2016)