2021-11-11
Troje Zasłużonych dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego

Troje Zasłużonych dla Miasta
Konstantynowa Łódzkiego

Zofia Janiszewska-Bułka, Marian Kaczorowski, Ryszard Żubicki

   11 listopada 2021, podczas konstantynowskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości, trojgu konstantynowian: Zofii Janiszewskiej-Bułce, Marianowi Kaczorowskiemu i Ryszardowi Żubickiemu wręczono odznaki Zasłużonego dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego. Stosowne uchwały Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim podjęła w dniu 28 października 2021.
   Zofia Janiszewska-Bułka została wyróżniona za wieloletnią pracę lekarza w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim, opiekę zdrowotną, i niesienie pomocy potrzebującym, a także promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców naszego miasta (szczegółowe uzasadnienie w projekcie uchwały nr XXXVIII/323/21).
   Marian Kaczorowski otrzymał wyróżnienie za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę trenera i wychowawcy młodzieży, a także promocję sportu i rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego oraz działalność samorządową i popularyzację lokalnej przedsiębiorczości (szczegółowe uzasadnienie w projekcie uchwały XXXVIII/325/21).
   Ryszard Żubicki został wyróżniony za wieloletnią pracę lekarza w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim, opiekę zdrowotną, i niesienie pomocy potrzebującym, a także promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców naszego miasta (szczegółowe uzasadnienie w projekcie uchwały XXXVIII/324/21).
   Lista wszystkich osób, którym przyznano tytuł honorowego lub zasłużonego dla miasta Konstantynowa Łódzkiego
 Zdjęcie via: https://www.facebook.com/jakubowski.robert