2021-11-18
Wśród 215 zespołów w Polsce Włókniarz zajął miejsce 95-109. Wyprzedził 106 drużyn

Wśród 215 zespołów w Polsce Włókniarz zajął miejsce 95-109. Wyprzedził 106 drużyn

SPORTOWY DOROBEK KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO 2020/2021.

Analizy redakcji dziennika „43bis” i miesięcznika „Wiadomości - 43bis”
GRY ZESPOŁOWE. PIŁKA NOŻNA KOBIET (seniorzy).

 

■ W sezonie 2020/2021 piłkarki (seniorki) KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki zajęły w Polsce miejsce 95-109. W poprzednich rozgrywkach konstantynowianki były na miejscu 156-168.
W sezonie 2020/2021 piłkarki Włókniarza wyprzedziły w Polsce 106 drużyn. W poprzednich rozgrywkach konstantynowianki były lepsze od 67 zespołów w kraju.
■ W rozgrywkach mistrzowskich piłki nożnej seniorek w sezonie 2020/2021, na 5. poziomie rozgrywkowym ogólnokrajowego systemu rozgrywek (IV liga), uczestniczy 1 drużyna z Konstantynowa Łódzkiego.
W poprzednim sezonie, przed zmianą systemu rozgrywek konstantynowianki grały na 4. poziomie rozgrywkowym, czyli w ówczesnej III lidze. Wtedy wśród 10 zespołów III ligi łódzkiej Włókniarz zajął 6. miejsce, ale po reorganizacji rozgrywek „spadł” do klasy niższej.
■ W sezonie 2020/2021 w całym kraju w rozgrywkach mistrzowskich prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej i Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej na 6 poziomach rozgrywkowych (1/ Ekstrarliga, 2/ I liga, 3/ II liga, 4/ III liga, IV liga, V liga) rywalizowało 215 teamów (przed rokiem: 235).
■ Łódzki Związek Piłki Nożnej w sezonie 2020/2021 organizował na swoim terenie rozgrywki mistrzowskie IVligi seniorów (w poprzednim: III ligi).

   Piłka nożna kobiet jest zdecydowanie mniej popularna od tej dyscypliny uprawianej przez mężczyzn. W Polsce w sezonach 2012/2013-2017/2018 coraz więcej zespołów kobiet uczestniczyło w rozgrywkach mistrzowskich. Ostatnie trzy sezony to jednak wyraźny spadek liczby zespołów seniorek rywalizujących w ogólnokrajowym systemie rozgrywek mistrzowskich Polskiego Związku Piłki Nożnej.
W 1975 roku odbyły się pierwsze nieoficjalne mistrzostwa Polski seniorek (kolejne edycje w latach: 1976, 1978 i 1979). W roku 1979 podczas konferencji Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu postanowiono utworzyć Komisję do Spraw Piłki Nożnej Kobiet, a także, począwszy od jesieni, organizować Mistrzostwa Polski (pierwsza edycja: sezon 1979/1980).
   W Polsce ogólnokrajowy system rozgrywek mistrzowskich piłki nożnej (ligi rozgrywkowe seniorek na 6 poziomach) organizuje i prowadzi Polski Związek Piłki Nożnej wspólnie z Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej.
   W rozgrywkach mistrzowskich piłki nożnej seniorek, na 5. poziomie (IV liga), uczestniczy 1 drużyna z Konstantynowa Łódzkiego. W sezonie 2020/2021 grała ona w grupie łódzkiej IV ligi.
   W rozgrywkach mistrzowskich piłki nożnej seniorek prowadzonych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej grało 7 zespołów. ŁZPN organizuje na swoim terenie 1 poziom rozgrywkowy (IV liga) obejmujący 1 grupę rozgrywkową.
   W całej Polsce w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej wspólnie z Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej rywalizowało 215 teamów. Grały one na 6 poziomach rozgrywkowych (1/ Ekstraliga, 2/ I liga, 3/ II liga, 4/ III liga, 5/ IV liga, 6/ V liga.

GRY ZESPOŁOWE 2020/2021. PIŁKA NOŻNA KOBIET (seniorki)

● W sezonie 2020/2021 na poszczególnych poziomach w Polsce rywalizowały następujące liczby zespołów (poziom rozgrywek oraz odpowiednio na tym poziomie: nazwa ligi, liczba zespołów, w nawiasie liczba grup rozgrywkowych) [w nawiasie dane z poprzedniego sezonu]:
1/ Ekstraliga kobiet 12 (1) [w poprzednim sezonie: 12 (1)]
2/ I liga kobiet 12 (1) [24 (2)]
3/ II liga kobiet 24 (2) [45 (4)]
4/ III liga kobiet 46 (4) [131 (15)]
5/ IV liga kobiet 110 (15) [23 (3)]
6/ V liga kobiet 11 (2) [0 (0)]
RAZEM 215 (25) [235 (25)]

● W Polsce na szczeblu centralnym i międzywojewódzkim na 4 najwyższych poziomach rozgrywkowych prowadzone są:
1/ Ekstraliga (1 grupa, 12 zespołów);
2/ I liga (1 grupy, 12 zespołów);
3/ II liga (2 grupy terytorialne: wschodnia i zachodnia na tym samym poziomie 13 i 11 zespołów, w sumie 24 zespoły);
4/ III liga (4 grupy terytorialne: I, II, III, IV na tym samym poziomie i odpowiednio liczba zespołów: 10+12+12+12, w sumie 46 zespołów);
W czterech najwyższych poziomach (Ekstraliga + I liga + II liga) w 8 grupach rozgrywkowych wystąpiły w sumie 94 zespoły (ujęte w tabelach końcowych).
● Na szczeblu wojewódzkim na 2 najniższych w Polsce poziomach prowadzone były:
4/ IV liga (15 grup terytorialnych na tym samym poziomie i odpowiednio liczba zespołów: 9+7+4+7+10+10+7+7+8+7+8+7+2+9+8, w sumie 110 zespołów);
5/ V liga (istnieje tylko w 1 województwie: Małopolski ZPN ma 2 grupy: 6+5 zespołów, w sumie 11 zespołów).
W dwóch niższych poziomach 5-6 (IV i V liga) obejmujących 17 grup rozgrywkowych wystąpiło w sumie 121 zespołów.

● Rozgrywki prowadzone przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej
(IV liga: 15 grup wojewódzkich, bez grupy podlaskiej (w tym 2 śląskie, 1 wspólna lubusko-zachodniopomorska i V liga: tylko Małopolski ZPN)
(w nawiasie po nazwie Wojewódzkiego ZPN liczba grup i zespołów w danym Wojewódzkim ZPN; poniżej nazwy Wojewódzkiego ZPN: liczba grup na danym poziomie, nazwa ligi, liczba drużyn w poszczególnych grupach danego poziomu, liczba drużyn w rozgrywkach określonego poziomu prowadzonego przez dany Wojewódzki Związek Piłki Nożnej):

♦ Dolnośląski ZPN (1 grupa, 9 zespołów):
1 x IV liga: 9
♦ Kujawsko-Pomorski ZPN (1 grupa, 7 zespołów):
1x IV liga: 7
♦ Lubuski ZPN + Zachodniopomorski (1 grupa, 4 zespołów):
1x IV liga: 4
♦ Łódzki ZPN (1 grupa, 7 zespołów):
1x IV liga: 7
♦ Małopolski ZPN (3 grupy, 21 zespołów):
1x IV liga: 10
2x V liga: 11 (6+5)
♦ Mazowiecki ZPN (1 grupa, 10 zespołów):
1x IV liga: 10
♦ Opolski ZPN (1 grupa, 7 zespołów):
1x IV liga: 7
♦ Podkarpacki ZPN (1 grupa, 7 zespołów):
1x IV liga: 7
♦ Pomorski ZPN (1 grupa, 8 zespołów):
1x IV liga: 8
♦ Śląski ZPN (2 grupy, 15 zespołów):
1x IV liga: 7
1x IV liga: 8
♦ Świętokrzyski ZPN (1 grupa, 7 zespołów):
1x IV liga: 7
♦ Warmińsko-Mazurski ZPN (1 grupa, 2 zespoły):
1x IV liga: 2
♦ Wielkopolski ZPN (1 grupa, 9 zespołów):
1x IV liga: 9
♦ Lubelski ZPN (1 grupa, 8 zespołów):
1x IV liga: 8
…………
Uwagi:
1.Dane statystyczne według stanu po zakończeniu rundy wiosennej 2020/2021.
2. Artykuł zawiera analizę liczby zespołów grających w rozgrywkach kobiet. O rozgrywkach mężczyzn w oddzielnym artykule.
3. Rozgrywki mistrzowskie piłki nożnej seniorek prowadzone przez Łódzki Związek Piłki Nożnej ukończyło 7 zespołów (IV liga).
Poza tym w rozgrywkach mistrzowskich na wyższych poziomach (nieprowadzonych przez Łódzki ZPN) z woj. łódzkiego występowało jeszcze 7 zespołów: 1 w Ekstralidze, 1 w I lidze, 1 w II lidze, 4 w III lidze.
4. Rozgrywki V ligi, prowadzone były tylko przez Małopolski ZPN.
Źródło: portal 90 MINUT (90minut.pl)

 

Opracowanie: Bernard Cichosz

…………
UWAGI:
■ W rozgrywkach mistrzowskich piłki nożnej seniorek w sezonie 2020/2021,
na 5. poziomie rozgrywkowym ogólnokrajowego systemu rozgrywek (IV liga), uczestniczy 1 drużyna z Konstantynowa Łódzkiego.
W sezonie poprzednim nasza drużyna rywalizowała na 4. poziomie rozgrywkowym ogólnokrajowego systemu rozgrywek (III liga). Wtedy wśród 10 zespołów III ligi łódzkiej zajęła 6 miejsce, ale po reorganizacji rozgrywek „spadła” do klasy niższej.
■ W sezonie 2020/2021 rozgrywki mistrzowskie IV ligi piłki nożnej seniorek prowadzone przez Łódzki Związek Piłki Nożnej ukończyło 7 zespołów KKS Włókniarz zajął miejsce 1. ŁZPN organizuje na swoim terenie tylko jeden poziom rozgrywkowy (IV liga).
■ W całej Polsce w rozgrywkach mistrzowskich Polskiego Związku Piłki Nożnej i Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej na 6 poziomach rozgrywkowych
(1/ Ekstraliga, 2/ I liga, 3/ II liga, 4/ III liga, 5/ IV liga, 5/ V liga)
rywalizuje 215 teamów kobiecych (w sezonie poprzednim 235).