2021-11-22

Czy posłowie będą solidarni?

Kryzys na granicy

<LIST OTWARTY>

Poseł Tomasz Rzymkowski napisał list otwarty do czworga posłów ze swojego okręgu wyborczego, wzywający do patriotycznej solidarności w obliczu kryzysu na granicy z Białorusią.

Kutnowski parlamentarzysta ocenił krytycznie postawę dwóch posłanek i dwóch posłów z sieradzkiego okręgu wyborczego, którzy jego zdaniem nie dostrzegają powagi sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Poseł dr Tomasz Rzymkowski wezwał do politycznego zjednoczenia ponad podziałami i zapytał, czy adresaci popierają wprowadzenie stanu wyjątkowego i zabezpieczenie polskiej granicy państwowej oraz sprzeciwiają się politycznym happeningom, obrażaniu polskich żołnierzy, policjantów i pograniczników. Wskazał na oznaki wojny hybrydowej i przypomniał o poparciu Unii Europejskiej i NATO wobec działań polskiego rządu. Powołał się przy tym na przykład posła PSL Pawła Bejdy, którego zdanie w opisanej sprawie jest zbieżne z sejmową większością.