2021-11-22
Minął trzeci rok kadencji

Minął trzeci rok kadencji

VIII kadencja samorządu terytorialnego (2018-2023)

   W listopadzie 2021 minął trzeci rok bieżącej, VIII kadencji samorządu terytorialnego. Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, w trwającej kadencji (2018-2023), miała miejsce 22 listopada 2018 r.
   Po upływie kolejnego roku kadencji redakcje dziennika „43bis” (www.43bis.media.pl) i miesięcznika „Wiadomości - 43bis” podsumowują najważniejsze dokonania gminy.
Oto zagadnienia poruszone w najnowszym podsumowaniu.
■ Z dzisiejszej perspektywy trzeci rok trwającej pięcioletniej kadencji samorządu Konstantynowa Łódzkiego (listopad 2019 – listopad 2021) upływa pod znakiem tendencji spadkowej naszego miasta w rankingach gmin.
■ Zakończona w czerwcu 2021 renowacja targowiska miejskiego ciągle budzi zainteresowanie i wyzwala emocje.
■ Jesienią roku 2021 radni rady miejskiej zaczęli się oficjalnie spotykać z mieszkańcami.
■ Coraz trudniej jest dostrzec konstruktywną rolę opozycji w radzie miejskiej. Po prostu tej opozycji praktycznie już nie ma.
■ Ostatnio mamy coraz więcej rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Łódzkiego i uchwał Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dot. niewłaściwych działań naszej gminy. Tych dokumentów nie może brakować w BIP-ie.
■ Trzeci rok bieżącej kadencji konstantynowskiego samorządu to najgorszy w całej dekadzie rok, dla naszego sportu, w Rankingu Systemu Sportu Młodzieżowego. Do tego doszedł kryzys w Konstantynowskiej Radzie Sportu.
Więcej o wspomnianych zagadnieniach w kolejnych tekstach podsumowujących trzeci rok kadencji konstantynowskiego samorządu lokalnego.
   Na oddzielny artykuł zasługuje analiza innych zakończonych i trwających inwestycji lub planowanych zadań, na które gminie rząd przyznał spore środki finansowe z różnych programów rozwojowych (trudno znaleźć w BIP-ie wykaz takich inwestycji). W odniesieniu do inwestycji planowanych na razie dużo wiemy o kwotach przyznanych przez rząd, ale nie eksponuje się informacji o kwotach wkładu własnego gminy.
Bernard Cichosz