2021-11-22
Renowacja targowiska ciągle wyzwala emocje

Renowacja targowiska ciągle wyzwala emocje

Minął trzeci rok kadencji (2018-2023) cz. 2

■ Zakończona w czerwcu 2021 renowacja targowiska miejskiego ciągle budzi zainteresowanie i wyzwala emocje.
  
Podczas trwającej renowacji targowiska miejskiego (i sąsiadujących skwerów) nadzieja na efektowność zmagała się z obawami o funkcjonalność ważnego dla konstantynowian obiektu. Po zakończeniu robót widać, że nadzieje zostały spełnione, ale i obawy okazały się zasadne. Obiekt wygląda bardzo efektownie, zwłaszcza dla osób niekorzystających z targowiska. Korzystający (kupujący i sprzedający) potwierdzają jednak, że obawy o funkcjonalność stały się zasadne. Już po oddaniu obiektu do użytku trzeba było poprawiać umocowanie całego zadaszenia. Wszystkie oprawy oświetlenia dolnego zostały zdemontowane i powtórnie zamontowano naprawione czy może nowe. O koszty tej operacji spór toczą producent opraw i wykonawca robót. Niestety, mają też miejsce niepożądane zdarzenia z udziałem osób postronnych. Redakcję informowano o niebezpiecznych potknięciach na nierównym deptaku, o bolesnych uderzeniach głową w nietypową konstrukcję podtrzymującą zadaszenie. Niżej podpisany był świadkiem upadku młodej kobiety na skutek potknięcia na nierównym deptaku. Na szczęście bez skutków na zdrowiu.
Bernard Cichosz