2021-11-24
Podwyżka dla Burmistrza

Podwyżka dla Burmistrza

Uchwała Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim o wysokości podwyżki już w czwartek 25 listopada 2021.

■ Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego otrzymuję miesięczne wynagrodzenie w wys. 10 476,00 zł brutto. W czwartek, 25 listopada 2021 Rada Miejska zdecyduje o nowej wysokości uposażenia burmistrza. Może uznać lub nie, że burmistrz zasługuje na maksimum, praktycznie niemal 100% dopuszczalnego prawem pułapu (20 041,50 zł), ale musi przyznać mu przynajmniej minimum, czyli 80% wspomnianej kwoty (16 033,20 zł). Brutto.
  
Podczas najbliższej sesji rady miejskiej (czwartek, 25 listopada 2021) zostanie podjęta uchwała w sprawie ustalenia składników wynagrodzenia dla Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego.
   W przygotowanym i zainicjowanym przez siebie projekcie uchwały* Burmistrz zaproponował dla siebie składniki wynagrodzenia w nast. wysokości:
– wynagrodzenie zasadnicze 10 430,00 zł (dotychczas: 4 800,00 zł);
– dodatek funkcyjny 3 450,00 zł (dotychczas: 2 100,00 zł);
– dodatek specjalny 4 164,00 (dotychczas: 2 760,00 zł);
– dodatek za wieloletnią pracę 1 773,10 (dotychczas: 816,00 zł).
Łącznie 19 817,10 zł (18 044,00 zł +1 773,10 zł) [dotychczas: 10 476,00 zł (9 660,00+816,00)].
   W tej sytuacji podwyżka ma wynieść 19 817,10 – 10 476,00 co daje 9 341,10 zł, czyli 89,17% (9341,10 / 10 476,00).
Zgodnie z prawem wynagrodzenie będzie przysługiwało z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021.
Kwota wyrównania za 4 miesiące to 37 364,40 zł (4x9 341,10 zł).
   Teraz dodatek za wieloletnią pracę dla konstantynowskiego włodarza wynosi 17% wynagrodzenia zasadniczego i wzrasta corocznie od 1 grudnia o 1% (maksymalnie do 20%).
   Zaproponowana wysokość wynagrodzenia burmistrza w do końca kadencji z uwzględnieniem wzrostu z tytułu stażu pracy:
19 817,10 zł (do 30 listopada 2021);
19 921,40 zł (od 1 grudnia 2021);
20 025,70 zł (od 1 grudnia 2022).
   W przypadku ponownego wyboru na stanowisko Burmistrza tej samej osoby, która sprawuje funkcję w VIII kadencji składniki wynagrodzenia włodarza muszą być na nowo uchwalone przez radę miejską IX kadencji.
   Na razie Rada Miejska zdecyduje o nowej wysokości wynagrodzenia burmistrza na najbliższe 2 lata. Może uznać lub nie, że burmistrz zasługuje na maksimum, praktycznie niemal 100% dopuszczalnego prawem pułapu (20 041,50 zł), ale musi przyznać mu przynajmniej minimum, czyli 80% wspomnianej kwoty (16 033,20 zł). Brutto.

 

Bernard Cichosz

………………………………..
*Zgodnie ze statutem Miasta Konstantynowa Łódzkiego projekty uchwał przygotowuje Burmistrz, niemal wszystkie z własnej inicjatywy. Projekty z inicjatywy innych osób muszą w uzasadnieniu podawać nazwisko tej osoby.