2021-12-06
Posiedzenie komisji Rady Miejskiej

Posiedzenie komisji Rady Miejskiej

7 grudnia 2021 roku (wtorek) 15.00

■ Termin posiedzenia wspólnego komisji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (w trybie pracy zdalnej):
7 grudnia 2021 (wtorek) 15.30
♦ KOMISJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
♦ KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
■ Proponowany porządek posiedzenia komisji:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022,
b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2031.
3. Sprawy różne.