2021-12-06
Burmistrz przyjął projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2022-2031

Burmistrz przyjął projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2022-2031

■ ZARZĄDZENIE NR 204/2021
BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁODZKIEGO
z dnia 12 listopada 2021 r.
przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2031
<PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY>