2021-12-14
Zostań liderem samorządu

Zostań liderem samorządu

Zgłoszenia do 10 stycznia 2022
<ZGŁOSZENIE, REGULAMIN>

   Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”, który realizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.
   Celem Akademii jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz e-administracji, służące przygotowaniu uczestników projektu do pełnienia funkcji liderów, w szczególności w społecznościach lokalnych i organizacjach pozarządowych. Projekt ma charakter bezpłatny.
   Do udziału zachęcane są osoby w przedziale wiekowym 18 - 30 lat zamieszkujące województwo łódzkie.
   Zaproszenie jest kierowane do młodych radnych, studentów, uczniów, członków młodzieżowych rad oraz osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych.
Rekrutacja do projektu odbywa się elektronicznie i potrwa do 10 stycznia 2022 r.