2021-12-27
O tym nie wolno zapominać dzieląc gminną dotację dla klubów sportowych

O tym nie wolno zapominać dzieląc gminną dotację dla klubów sportowych

====================================szept krzykacza

■ Przed rokiem dotację na sport burmistrz podzielił bardzo nierówno pomiędzy kluby. Na jednego zawodnika przypadło od 265,25 zł (KAS piłka nożna) do 1 440,00 zł (Włókniarz piłka ręczna).

   Wyobraźmy sobie, że w danym roku w 5 klubach naszego miasta sport uprawiało 400 zawodników. Wszyscy startowali w rozgrywkach mistrzowskich. Wówczas gmina przyznała klubom dotację 400 tys. zł. W następnym roku 390 sportowców zmieniło barwy klubowe i w rozgrywkach reprezentują oni kluby sąsiedniej gminy. W tym następnym roku, 5 konstantynowskim klubom szkolącym 10 sportowców, władze naszej gminy przyznały znów 400 tys. zł. Absurd? Nie, przy zasadach stosowanych w naszej gminie, taka sytuacja mogłaby mieć miejsce!

   Uniknięcie absurdu nawet na mniejszą skalę wymaga, aby przed ustaleniem kwoty dotacji na sport na dany rok poznać liczbę zawodników startujących w rozgrywkach bieżącego sezonu reprezentujących kluby, które zadeklarują ubieganie się o dotację. A potem przyznając klubom kwoty dotacji nie wolno zapominać podanych poniżej zasad.
♦ Liczba szkolonych zawodników w klubie (dzieci, młodzieży, seniorów) powinna być podstawowym głównym kryterium przy podziale dotacji gminnej na sport.
♦ Wyniki współzawodnictwa we wszystkich kategoriach wiekowych (seniorzy, dzieci i młodzież) powinny mieć również wpływ na podział dotacji gminnej na sport.
♦ Przyznając klubowi kwotę na dany rok w ogóle nie powinno brać się pod uwagę kwoty przyznanej temu klubowi w roku poprzednim.
   Przypomnijmy wiec, co stało się w naszej gminie, kiedy przed rokiem zapomniano o tych zasadach. Klub otrzymały średnio na każdego zawodnika zgłoszonego do rozgrywek w poszczególnych sekcjach kwotę w wysokości podanej poniżej:
■ RANKING GMINNEJ DOTACJI 2021 NA ZAWODNIKA ZGŁOSZONEGO DO ROZGRYWEK
(w grach zespołowych):
♦ 1 440,00 zł KKS Włókniarz (piłka ręczna mężczyzn),
♦ 1 028,57 SKS Progres (piłka nożna mężczyzn),
♦ 1 024,19 zł UKS Lider (piłka siatkowa kobiet),
♦ 625,00 zł (maks.) KKS Włókniarz (piłka nożna kobiet),
♦ 490,48 zł (min.) KKS Włókniarz (piłka nożna mężczyzn),
♦ 265,25 zł KAS (piłka nożna mężczyzn).

■ RANKING GMINNEJ DOTACJI 2021 NA ZAWODNIKA ZGŁOSZONEGO DO ROZGRYWEK
(w sportach indywidualnych):
♦ 1 393,33 zł KKS Włókniarz (podnoszenie ciężarów),
♦ 695,76 zł UKS Piątka (pięciobój+pływanie),
♦ 380,00 zł KTS (snooker),
  
Taki podział był nieudolnie broniony nie tylko przez urzędników magistratu. Znalazły się osoby, które dla przypodobania się decydentom kwestionowały niewygodne dla nich i decydentów fakty. Te osoby nie mają zdolności honorowej. Nie było i nie będzie, więc z nimi pojedynku. Pojedynku, w którym bronią jest słowo. Na dowartościowanie polemiką trzeba sobie zasłużyć.
   Cała procedura podziału dotacji była nieprofesjonalna. Pierwszy krok w tej procedurze (podział na pulę dla sportów zespołowych i sportów indywidualnych) oparty był (chociaż tego nie potwierdzono) właśnie na eksponowanych przez nas logicznych zasadach (tego dowodzi proporcja kwot przyznanych tym sportom). Dalsze kroki opierały się już na innych zasadach. Urzędnik mógł rekomendować podział pieniędzy według nieprecyzyjnych kryteriów (np. sukcesem jednego z klubów było rozegranie kilku „fajnych spotkań” i „odciągnięcie dzieci od komputerów”).
   I na koniec znów puśćmy wodze fantazji. Co by się działo, gdyby rząd RP przyznał subwencję oświatową praktycznie nie biorąc pod uwagę liczby uczniów w danej gminie? A w naszej gminie, przy podziale dotacji na sport, praktycznie nie jest brana pod uwagę liczba sportowców w danym klubie (podział tylko kilku procent dotacji uzależniony jest od wspomnianej liczby).
Bernard Cichosz