2022-01-03
Poseł Tomasz Rzymkowski złożył interpelację w sprawie konstantynowskiej Piątki

Poseł Tomasz Rzymkowski złożył interpelację w sprawie konstantynowskiej Piątki

Data wpływu interpelacji: 06-12-2021

Interpelacja nr 29024
do ministra sprawiedliwości
w sprawie umorzeń postępowania dotyczących domniemanych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piątka" w Konstantynowie Łódzkim
Zgłaszający: Tomasz Rzymkowski
Data wpływu: 06-12-2021
Szanowny Panie Ministrze!
  
W Prokuraturze Okręgowej w Łodzi toczyło się śledztwo PO DS. II 9/2018 w sprawie fałszowania dokumentów i nieprawidłowości w rozliczaniu dotacji w Uczniowskim Klubie Sportowym „Piątka” w Konstantynowie Łódzkim. Śledztwo toczyło się ponad 7 lat, po przeniesieniu z Prokuratury Rejonowej w Pabianicach. Długi okres trwania postępowania sprzyjał niestety popularyzacji wśród lokalnej społeczności domysłów o naciskach na prokuraturę ze strony zaprzyjaźnionych z podejrzanymi samorządowców związanych z Platformą Obywatelską. W 2020 roku doświadczony prokurator z Prokuratury Okręgowej, który zakończył postępowanie i zaczął stawiać zarzuty, został oddelegowany do Prokuratury Regionalnej. Jego następca wszystkie wątki pozostawione przez poprzednika konsekwentnie umarza lub wyłącza do kolejnych spraw, co przez niektórych moich wyborców jest interpretowane jako umniejszenie wagi całości sprawy lub dążenie do poprawienia statystyk.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na zamieszczone niżej pytania:
  
Dlaczego umorzono postępowanie dotyczące wyłudzenia dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację przez UKS „Piątka” programów „Umiem pływać” i „Każdy uczeń pływać może” w latach 2011-2013 w kwocie ponad 200 tysięcy złotych? W rozliczeniu tych dotacji podano ubezpieczenia dotyczące innych działań, zajęcia według harmonogramów miały odbywać się w czasie, gdy na pływalni pływały wyłącznie dzieci będące członkami UKS „Piątka”, a wynagrodzenie za szkolenie podane w rozliczeniu dotyczyło zajęć z członkami klubu.
   Dlaczego umorzono postępowanie dotyczące wyłudzenia dotacji 2000 zł z powiatu pabianickiego mimo zeznań świadków, że opisane w rozliczeniu dotacji usługi nie odbyły się?
   Dlaczego umorzono postępowanie dotyczące wyłudzenia dotacji 159/S/387/2011 i 155/S/305/2013 z łódzkiego Kuratorium Oświaty, gdzie między innymi w rozliczeniu dotacji napisano, że opiekunowie zgodzili się pracować za darmo czemu przeczą przelewy wynagrodzeń i zeznania świadków?
   Dlaczego umorzono postępowanie dotyczące części nieprawidłowego rozliczenia dotacji 24/OOM/2013 na organizację zawodów w pięcioboju w trakcie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 2013 roku?
 

Łączę wyrazy szacunku,
dr Tomasz Rzymkowski

Tekst interpelacji poselskiej via; https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C9JB33&view=5