2022-01-04
Prezes Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej w radzie nadzorczej konstantynowskiej „Komunalki”

Prezes Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej w radzie nadzorczej konstantynowskiej „Komunalki”

Tomasz Piotrowski członkiem rady nadzorczej PKGKŁ

■ Tomasz Piotrowski, prezes Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej, najbliższy doradca prezydent Łodzi, od grudnia 2021, zasiada w Radzie Nadzorczej konstantynowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.
  
Pod koniec roku 2021 gmina Konstantynów Łódzki (decyzją organu wykonawczego, czyli decyzją Burmistrza) wyznaczyła kandydata do rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego w osobie Tomasza Piotrowskiego, prezesa Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej, najbliższego doradcę prezydent Łodzi.
    Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. (jedynym wspólnikiem jest gmina Konstantynów Łódzki reprezentowana przez organ wykonawczy, czyli Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego) powołało do Rady Nadzorczej Tomasza Piotrowskiego.
   Tomasz Piotrowski, jak podaje Marcin Darda w „Dzienniku Łódzkim” (Tomasz Piotrowski w radzie nadzorczej spółki komunalnej w Konstantynowie Łódzkim) to od lat najbliższy i najbardziej wpływowy współpracownik prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej (PO). Dzisiejszą swoją pozycję Piotrowski zaczynał budować jako szef jej biura. Kierował potem departamentem prezydenta. Teraz jest najlepiej opłacanym spośród prezesów miejskich spółek w Łodzi (prezes ŁSI zarabia, miesięcznie, około 35 tys. zł brutto). Piotrowski w ŁSI pracuje od stycznia 2019. W poprzedniej kadencji samorządu był szefem klubu Platformy Obywatelskiej w sejmiku i reprezentantem samorządu województwa w radzie nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W październiku 2021 został rzecznikiem dyscypliny w kole Łódź Platformy Obywatelskiej. Tomasz Piotrowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
   Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PKGKŁ ustaliło, aktualnie obowiązujące, następujące wynagrodzenie (brutto) dla członków Rady Nadzorczej:
♦ 3.500,00 zł dla przewodniczącego RN;
♦ 3.000,00 zł dla zastępcy przewodniczącego RN;
♦ 3.000,00 zł dla sekretarza RN;
♦ 3.000,00 zł dla członka RN.
  Na stronie internetowej firmy PKGKŁ (www.pkgkl.pl/) jest podany następujący skład Rady Nadzorczej (dostęp w dniu 30.12.2021):
– przewodniczący RN: Zbigniew Stasiak
– zastępca przewodniczącego RN: Waldemar Przyrowski
– członek RN: Tomasz Piotrowski
– członek RN: Justyna Wiaderska
   W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstantynów Łódzki będącej właścicielem (100%) PKGKŁ Sp. z o.o. nie udało nam się znaleźć żadnych informacji na opisany powyżej temat.
 

Bernard Cichosz
Zdjęcie: https://bip.lodzkie.pl/radni-5/item/3155-piotrowski-tomasz

 

POLECAMY:
■ 2021-09-28
24 września burmistrzowi przybyło obowiązków. Wyznaczono go do rady nadzorczej Aqua Park Łódź
■ Marcin Darda: Prezydent Łodzi powołuje członków do rad nadzorczych miejskich spółek. Wśród nich są polityczni znajomi i urzędnicy miejscy
■ md: Marcin Masłowski w radzie nadzorczej miejskiej spółki. Prezydent Zdanowska powołała swego rzecznika do rady nadzorczej Łódź-Expo
■ Marcin Darda: Tomasz Piotrowski w radzie nadzorczej spółki komunalnej w Konstantynowie Łódzkim