2022-01-13
Wzrost zatrudnienia w urzędzie miejskim, spadek w jednostkach organizacyjnych gminy

Wzrost zatrudnienia w urzędzie miejskim, spadek w jednostkach organizacyjnych gminy

■ Przez ostatnie 3 lata, w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim, wzrost zatrudnienia osiągnął wartość 8,35 etatu (79,5-71,15). Natomiast, w tym samym okresie, w analizowanych tu jednostkach organizacyjnych naszej gminy zmniejszenie zatrudnienia wyniosło w sumie 5,42 etatu (CSiR: 1,5; KCPR: 0,42; MBP: 0,25; MOK: 1,25; MOPS: 2,00).
   Prezentujemy poziom zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim i jednostkach organizacyjnych gminy (bez szkół i przedszkoli), w ramach umowy o pracę, na dzień 31 października w latach: 2018, 2019, 2020, 2021 (dane według kryteriów GUS).
   W Urzędzie Miejskim przez ostatni rok zatrudnienie wzrosło o 2 pełne etaty. Przez ostatnie trzy lata UM zanotował wzrost zatrudnienia o ponad 8 etatów. To liczba zdecydowanie większa od liczby zmniejszonych etatów, w tym okresie, w jednostkach organizacyjnych gminy (łącznie 5,42).
Zatrudnienie na dzień 31 października w latach 2018, 2019, 2020, 2021
■ URZĄD MIEJSKI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
2018 rok – 73 osoby (liczba etatów: 71,15)
2019 rok – 76 osoby (liczba etatów: 74)
2020 rok – 78 osób (77,5 etatów)
2021 rok – 80 osób (79,5 etatów)

■ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
♦ CSiR
2018 rok – 31 osób (liczba etatów: 29,5)
2019 rok – 31 osób (liczba etatów: 30)
2020 rok – 30 osób (liczba etatów: 30)
2021 rok – 28 osób (liczba etatów: 28)

♦ KCPR
2018 rok – 8 osób (liczba etatów: 5,5)
2019 rok – 9 osób (liczba etatów: 5,5)
2020 rok – 9 osób (liczba etatów: 5,0)
2021 rok – 9 osób (liczba etatów: 5,08)

♦ MBP
2018 rok – 10 osób (liczba etatów: 8)
2019 rok – 10 osób (liczba etatów: 8)
2020 rok – 9 osób (liczba etatów: 7,75)
2021 rok – 9 osób (liczba etatów: 7,75)

♦ MOK
2018 rok – 11 osób (liczba etatów: 9,5)
2019 rok – 11 osób (liczba etatów: 9,33)
2020 rok – 11 osób (liczba etatów: 8,75)
2021 rok – 10 osób (liczba etatów: 8,25)

♦ MOPS
2018 rok – 37 osób (liczba etatów: 36,5)
2019 rok – 36 osób (liczba etatów: 35,5)
2020 rok – 35 osób (liczba etatów: 34,25)
2021 rok – 35 osób (liczba etatów: 34,5)

   Przez ostatnie 3 lata, w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim, wzrost zatrudnienia osiągnął wartość 8,35 etatu (79,5-71,15). Natomiast, w tym samym okresie, w analizowanych tu jednostkach organizacyjnych naszej gminy zmniejszenie zatrudnienia wyniosło w sumie 5,42 etatu (CSiR: 1,5; KCPR: 0,42; MBP: 0,25; MOK: 1,25; MOPS: 2,00).

   UWAGA: w niektórych przypadkach istnieje drobna rozbieżność liczby osób zatrudnionych (i liczby etatów) podanych przez nas przed dwoma laty. Wynika to z rozbieżności informacji uzyskanej z urzędu miejskiego w roku 2019 i 2020. Powyżej publikujemy dane otrzymane z UM w grudniu 2020 (dane z lat: 2018, 2019, 2020) i styczniu 2022 (dane z roku: 2021).
Bernard Cichosz
Grafika via www.hrtrendy.pl/