2022-01-13
Dobra i zawsze uśmiechnięta

Dobra i zawsze uśmiechnięta

Śp. Anna Sasko była dobrą osobą, zawsze uśmiechniętą. Swoim działaniem potrafiła u innych wyzwolić dużo pozytywnej energii.

   Wszyscy, którzy mieliśmy przyjemność współpracować ze śp. Anną Sasko zapamiętamy Anię, jako dobrą osobę, zawsze uśmiechniętą, miłą i życzliwą. Swoim działaniem potrafiła u innych wyzwolić dużo pozytywnej energii.
   Ania była taka podczas zwykłej krótkiej rozmowy, ale także przy omawianiu i współrealizacji niekiedy czasochłonnych, niełatwych przedsięwzięć. Taka też została w pamięci pątników, którzy uczestniczyli z Nią w licznych pieszych pielgrzymkach do Częstochowy, na Jasną Górę. Nie brakowało u Ani uśmiechu i uprzejmości dla kupujących leki w aptekach, w których pracowała zawodowo, jako mgr farmacji.
   Wróćmy wspomnieniami do początków lat dziewięćdziesiątych. Wtedy jeszcze, w okresie kończących się rządów PRL, konstantynowscy uczniowie kształcili się w przepełnionych budynkach. I wówczas, w roku 1990 powstał SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY SZKOŁY* (później od 26.10.1993 Komitet zajmował się budową krytej pływalni i następnie został przekształcony w Społeczny Komitet Budowy Basenu). Na czele działającego bardzo intensywnie Komitetu, od samego początku, stanęła właśnie Anna Sasko, ówczesna radna Rady Miejskiej, a potem sekretarz miasta Konstantynowa Łódzkiego. Skutki działań Komitetu były imponujące. Cała realizacja inwestycji (ogłoszenie przetargu, projektowanie i wybudowanie szkoły) nie zajęła nawet 3 lat, a budynek szkoły oddano do użytku po 20 miesiącach robót budowlanych. Zaprojektowano i wybudowano, jak na tamte czasy, wyjątkowy i niepowtarzalny budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia. Oddano go do użytku uczniom 1 września 1993 r. Wspaniałą krytą pływalnię konstantynowianom udostępniono trzy lata później, 1 czerwca 1996 r. Do dziś spostrzegawczy użytkownik korzystający z basenu może zobaczyć wysoko na południowej wewnętrznej ścianie słoneczne logo, mocno już zapomnianego Społecznego Komitetu Budowy Szkoły i tegoż, właśnie basenu.
   W okresie transformacji po 1989 r. działania Ani, nie tylko w SKBS, wyzwoliły u wielu konstantynowian niemało pozytywnej energii. Grupa ambitnych mieszkańców współpracujących z Anią i skupionych wokół ówczesnych władz miasta dokonywała rzeczy wydawałoby się niemożliwych w tych trudnych i skomplikowanych czasach. Wbrew ówczesnej polityce państwa kładącej nacisk na „maksymalne oszczędności w inwestycjach, szczególnie oświatowych”, wybudowano w naszym mieście szkołę i basen. W tym samym okresie (w grudniu 1993 r.) oddano też do użytku, dla dzieci specjalnej troski, funkcjonującą do dzisiaj Szkołę Podstawową Specjalną nr 4 przy ul. Zgierskiej 10 oraz wyremontowano (1992 r.) Szkołę Podstawową nr 2 przy ul. Lutomierskiej. Dodajmy, że gmina robiła to bez funduszy unijnych, których za czasów śp. Anny Sasko jeszcze nie było.
   Warto też podkreślić, że nieustannie wspierał nas Honorowy Obywatel Miasta Konstantynowa Łódzkiego ks. Stanisław Czernik, kawaler orderu Virtuti Militari, pułkownik Armii Krajowej.
   Na początku lat 90-tych najważniejszy był wzniecony spontaniczny entuzjazm, który został wyzwolony w lokalnej społeczności właśnie dzięki takim ludziom jak Anna Sasko czy ks. Stanisław Czernik.
   Starsi mieszkańcy Konstantynowa zapewne mile wspominają te trudne czasy lat 90- tych, kiedy umieliśmy się zjednoczyć przy realizowaniu szczytnych celów. Wówczas wielokrotnie wspieraliśmy imprezy dobroczynne, organizowaliśmy loterie fantowe, aukcje dobroczynne na rzecz Społecznego Komitetu Budowy Szkoły.
   Te słowa wspomnień przywołuję z myślą o wszystkich, tworzących prawdziwą wspólnotę lokalną, uczynnych i życzliwych mieszkańcach naszego miasta biorących wówczas udział w pracach Społecznego Komitetu Budowy Szkoły i tych, którzy hojnie wspierali to wyjątkowe przedsięwzięcie, jakim było to Stowarzyszenie, kierowane przez śp. Anię Sasko.
Kolega Ani, współzałożyciel SKBS (nazwisko do wiadomości redakcji)
……....………………….
*27 czerwca 1990 roku (uchwałą nr 2/90) wychodząca z podziemnej działalności Komisja Lokalna NSZZ „Solidarność” w Konstantynowie Łódzkim zaapelowała do władz miejskich o pilne podjęcie decyzji dot. przygotowań do budowy nowego obiektu szkolnego, w którym zostałoby ulokowane Liceum Ogólnokształcące. Władze miasta zareagowały niezwłocznie. Po wakacjach, z inicjatyw Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej powstał SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY SZKOŁY (lokalna prasa poinformowała o tym 30 listopada 1990 r.). Od samego początku SKBS kierowała Anna Sasko, przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury RM.
Źródło: „Wiadomości - 43bis” nr 16 (z 30.06.1990) i 26 (z 30.11.1990).