2022-01-18
Komisja Mieszkaniowa

Komisja Mieszkaniowa

19 stycznia 2022 (środa) 15.00

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej, odbędzie się 19 stycznia 2022 roku (środa) o godz. 15.00 w trybie pracy zdalnej z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dniu 30 listopada 2021 r. (nr 30) oraz w dniu 7 grudnia 2021 r. (Nr 31).
2) Rozpatrzenie podań o umieszczenie na liście osób oczekujących na przydział mieszkania.
3) Przekazanie informacji o osobach wnioskujących w sprawie przyśpieszenia przydziału lokalu.
4) Przydział lokalu.
5) Sprawy mieszkaniowe.
6) Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej w roku 2021.
7) Przyjęcie planu pracy na rok 2022.
8) Sprawy różne.