2022-01-18
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

19 stycznia 2022 roku (środa) 16.45

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 19 stycznia 2022 roku (środa) o godz. 16.45 w trybie pracy zdalnej z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2.Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego oraz zaopiniowanie projektu uchwały w tej sprawie.
3.Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w roku 2021.
4.Przyjęcie planu pracy na rok 2022.
5.Sprawy różne.