2022-01-19
XLIV Sesja Rady Powiatu

XLIV Sesja Rady Powiatu

20 stycznia(czwartek) 13.00

■ Obrady XLIV sesji Rady Powiatu Pabianickiego w dniu 20 stycznia (czwartek) o godz. 13.00, będą odbywać się w formie wideokonferencji, częściowo ze zdalnym udziałem radnych (podobnie jak obrady XLIII sesji).

■ Link do transmisji>>>
W dniu 20 stycznia (czwartek) o godz. 13.00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się XLIV Sesja Rady Powiatu Pabianickiego
(sesja zdalna)
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2027.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zlecenia udzielenia Wykonawcy gwarancji zapłaty zabezpieczenia umowy o roboty budowlane.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
7. Zamknięcie obrad XLIV Sesji RPP.