2022-01-23
XLV Sesja Rady Powiatu

XLV Sesja Rady Powiatu

27 stycznia(czwartek) godz. 11.00

■ Obrady XLV sesji Rady Powiatu Pabianickiego w dniu 27 stycznia (czwartek) o godz. 11.00, będą odbywać się w formie wideokonferencji, częściowo ze zdalnym udziałem radnych (podobnie jak obrady XLIV sesji).
■ Link do transmisji>>>
W dniu 27 stycznia (czwartek) o godz. 11.00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się XLV Sesja Rady Powiatu Pabianickiego
(sesja zdalna)
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Starosty Pabianickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządkuza 2021 rok.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022 –2027.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2024 zperspektywą do roku 2028".
10. Przyjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 r.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
12. Przyjęcie uchwały wsprawie rozpatrzenia skargi.
13. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie obrad XLV Sesji RPP.