2022-01-23
Komisja Infrastruktury Społecznej

Komisja Infrastruktury Społecznej

24 stycznia 2022 (poniedziałek) 15.00

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej odbędzie się w dniu 24 stycznia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w trybie pracy zdalnej z następującym porządkiem obrad:
1)Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 15 grudnia 2021 r. (Nr 37).
2)Zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu,
b)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu,
c)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu,
d)ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki oraz określenia granic ich obwodów,
e)dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok,
f)przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026.
3)Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej w roku 2021.
4)Przyjęcie planu pracy na rok 2022.
5)Sprawy różne.
<Aktualizacja: 2022-01-25>