2022-01-24
Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

25 stycznia 2022 (wtorek) 15.30

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego odbędzie się 25 stycznia 2022 roku (wtorek) o godz. 15.30 w trybie pracy zdalnej z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 15 grudnia 2021 r. (nr 42).
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Konstantynowa Łódzkiego w obszarze pomiędzy ulicami: Łódzką, Cegielnianą, Kościelną w obrębie K-19.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-10, oznaczonej jako działka nr 431/15 z dotychczasowym najemcą, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
b) w sprawie regulaminu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Pabianice w zakresie przyjmowania do Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach bezdomnych zwierząt.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego w roku 2021.
7. Przyjęcie planu pracy na rok 2022.
8. Sprawy różne.
<Aktualizacja: 2022-01-25>